O MASONERIJI

© Slobodan Škrbić

6005.G.I.S.

Slobodno zidarstvo izučava drevnu tradiciju, tradiciju koja nije ograničena vremenom i prostorom, niti pojedinačnim verama i religijama niti posebnim obeležjima i specifičnostima svakog doba i kontinenta planete Zemlje.
Ono je inicijatski sistem koji i prenosi pouke tog znanja bez prozelitizma, niti ubeđivanja, a samo po sebi nije religija i ne zagovara konačnu dogmu za koju bi se tražila vera i povinovanje, sledbeništvo. Slobodno zidarstvo nije kritički autoritet, ono sabira u sebe i akumulira svo znanje kao sistem koji je otvoren za svakog slobodnog i voljnog, verujućeg čoveka.Slobodno zidarstvo priznaje duhovne autoritete, ali ne kao potpunu duhovnu vlast već kao inicirane prenosioce discipline određene vere kroz koju oni deluju i čije znanje prenose. Ono ne priznaje apsolutne dogme jer bi to značilo podređivanje ljudske slobode koja ustvari mora da iz dogme ima slobodu a ne vezanost za crkvu ili religiju.Slobodno zidarstvo se uzda u Knjigu Svetog Zakona i duhovne zakone koji iz nje proističu. Ti zakoni su Univerzalni i dati su od Boga jednom narodu kao transmisija za ceo svet. Božiji zakoni se kao takvi mogu prepoznati u svakoj veri i učenju. Ne postoji razumna mogućnost odbacivanja vernika ili nevernika jer bilo u domenu crkve ili van nje Božiji zakoni su na snazi. Carstvo nebesko je u nama. Masonerija je zato organizovana na jedan precizan i harmoničan hijerarhijski način koji ne pretpostavlja vladavinu nad drugima već stepen asimilacije Duhovnog Znanja. Samo Znanje pak, ne predstavlja intelektualni domen već saživljaj sa kosmičkim principima.Slobodno zidarstvo je protiv diskriminacije i protiv religioznog separatizma i ekstremizma koji vode sukobima, ratovima i disharmoniji. Ovakvi uticaji su uvek dolazili od fanatika koji u svom slepilu i ograničenju nisu bili sposobni da uvide Božansko u svemu, pa tako nisu bili u stanju ni da ispolje milosrđe i dobrobit za sve.Slobodno zidarstvo veruje da je Bog Jedan i da su mnogi učitelji i proroci, bilo da su to Isus, Buda, Muhamed ili Lao Ce, bili nosioci njegove reči. Ono je u saglasju sa svekolikim znanjem i spiritualnošću koja protiče kroz sve reči iniciranih. Kao što je Bog Jedan njegovo znanje je Jedno, ali je rasuto u izobilju svima.Slobodno zidarstvo ne pravi razlike spram ljudskih osobenosti, kao i vaskoliki Univerzum, tako i svaki čovek je slika Božija. Kako se protiviti tome? Idealizam i polet je u tome da se ima vera u svakoga, bilo da je loš ili dobar po svom ispoljavanju, jer i uvek, iznad svega, u svakoj promisli, reči ili delu u tome se vidi Bog.Slobodno zidarstvo veruje u večni život i u besmrtnost ljudske duše. Ono se ne plaši smrti, niti za čoveka, niti za njegove bližnje, niti za ceo svet. Slike smrti su različite u shvatanjima različitih naroda i religija, ali se potpuno slažu u jednom smislu, dobro biva nagrađeno, a loše kažnjeno, bilo rajem ili paklom ili reinkarniranjem u dobrim ili lošim okolnostima. U svakom verovanju ipak postoji krajnja instanca, a to je Otkrovenje o Sudnjem danu u kome Svi bivaju uzdignuti bez razlike, kao što kod drugih postoji Oslobođenje iz točka rađanja i umiranja. Sve je od Boga, sve postoji u Njemu i sve se Njemu vraća.Slobodno zidarstvo veruje u milosrđe Duha i u blagodeti koje donosi Duhovna aspiracija, nasuprot dogmatizmu koji pravi razlike u poimanju prenosa milosti na verujuće. Nije smisao samo u verovanju već u istinskom življenju duhovnog života i u stvarnoj sigurnosti u Duh, koja se jedino stiče Direktnim Iskustvom Istine.Ego kao nosioc ljudske osobenosti za Slobodne zidare nije vladar nad čovekom već valjano oruđe za ispunjenje života blagodetima. Blagodeti se ne stiču već se daju, a duša biva ispunjena zadovoljstvom kada daje i kada radi. Masonerija shvata, kroz svoje učenje i simbolizam da je ego, jedinstvena celina koja ima u sebi simbole večnoga kao i simbole ovozemaljskog, a da je sam veza između ta dva. Stoga su Slobodni zidari intelektualno i duhovno sebični, jer znajući svoju veličinu ne potpadaju pod laskavo uljuljkavanje u sopstvenu veličinu već iz toga služe Svetu.Slobodno zidarstvo je uvereno u poučnost i božanstvenost Jevanjđelja iako zna da su slova iskrivljena vremenom. Isto tako se veruje i u Kuran, Vede, Talmud, Bagavad Gitu i druge proročke spise te stoga nema osude spram ljudi već spremne otvorenosti za svaki nauk i uticaj Duha. Namera tih knjiga je plemenita, sve one nose u sebi reč Božiju i reči mudraca, a uvek je spram ljudi bilo otvoreno kako će ih shvatati i implementirati u život.Škotski obred Slobodnog zidarstva je i uspostavljen u veri u Duh, prenoseći kroz sebe kako nauk vremena i bezvremenosti, nauk istorije, naroda i regija, tako i punu pouku u simbolizam života Velikog Učitelja i Spasitelja čovečanstva. Slobodno zidarstvo ne obožava Boga kao posebnog živog čoveka, već živog Boga, koji je delovao kroz „Spasitelja“ koji je istinski bio čovek i potpuno ljudski kao i svi mi posvećen, prosvećen i prosvetljen izobiljem božanskog Duha, koji je govorio kroz njega i koji je preneo znanje kroz njegov život i njegova dela.Slobodno zidarstvo veruje u Duh koji je iznad straha i zla, jer on gazi strah i neizvesnost vodeći čoveka Bogu, a ne služenju iskrivljenog kulta koji je odenut u ruho lažne svetosti. Ono veruje u mudrost saveta i savesti, koji pomažu duši spolja i iznutra uvek se oslanjajući na moralnost i vrlinu duhovnog znanja. Ono veruje u pobožnost, nevinost i iskrenost, u društveno i humano nasuprot nevernom egoizmu i sebičnosti onih koji bi žrtvovali sve za ličnu dobit i svoje napredovanje ili spasenje. Ono veruje i bori se protiv predrasuda i sujeverja, protiv kleveta lažnih vernika. Ono veruje u Duh inteligencije koji razdire sablast praznoverja i gluposti, protivno je svom neznanju i svakome ko sputava znanje. Ono veruje u duh nauke nasuprot mračnjaštvu plaćenog sveštenstva, rđavih indoktrinatora.Slobodno zidarstvo veruje u stalno razotkrivanje Boga čoveku, u stalnu mogućnost novih i širih saznanja o beskrajnoj prirodi i suštini koja je u svemu. Ono je uvereno u razvoj inteligencije i širenje ljubavi. Ono veruje u Istinu, a ta Istina je Biće, Jastvo koje je začelo i stvorilo ideje i beskrajni Um svemira, koga ljudi dotiču svojim umovima. Ono je uvereno u stvarnost, jer ona je emanacija koja se raspoznaje naukom i čulima. Ono veruje i stoji čvrsto za Pravdu, jer ona je Biće na delu koje se ispoljava u skladu sa istinskom prirodom i svekolikom harmonijom.Slobodno zidarstvo raspoznaje u Čoveku i Univerzumu dva suštinska načina postojanja, u ideji i obliku, u inteligenciji i akciji. Ono sagledava da je duhovno znanje dato i da se kroz njega prikazuje polarnost u svetu, sve unutrašnje i sve spoljašnje. Ono veruje u Univerzalno, Apsolutno i Beskrajno Biće, koje sebe manifestuje kao Univerzum. Slobodno zidarstvo veruje da su Bogovi samo uzvišeni delovi i aspekti Jednoga Boga, da su oni kao mnoštvo vredni obožavanja ali ne i podređivanja, oni kao idoli su ništavni, ali kao delo Boga su Božanski, prisutni i neophodni u svom mnoštvu. Stoga se zalaže za toleranciju među verama i uvereno je da se mudar i religiozan čovek može moliti i u Crkvi i u Džamiji i u Ašramu isto kao i na polju, u šumi, na brdu ili planini. Ono veruje i priznaje Jednog Boga i Jednu Univerzalnu Religiju Boga koji blagosilja sve bogove, sve ljude i ceo svemir i čija religija sadrži, upija i poništava sve različitosti svojom Jedinstvenošću.Masonerija veruje da su najrazumniji ljudi takođe i najstrpljiviji, da oni u svom prosvećenju i prosvetljenju ne slede lične strasti, želje i nahođenja, već da su svojom velilčinom usklađeni sa božanskim tokom te da mirno deluju onda i kako je neophodno i potrebno za ljude i svet. Takvi ljudi su uvek bili proganjani, a njihovi tirani su nemilosrdno želeli da satru njihovu reč i da ukaljaju sećanje na njih, sprovodeći svoje promisli nasiljem i progonom. Uvek su se uzdizali i pojavljivali oni kojima smeta Istina, koji je ne shvataju i čija sebičnost nije dorasla velikoj opštoj ljubavi za sve bez razlike.Slobodno zidarstvo veruje da u religiji svi inteligentni ljudi prihvataju iste Istine i iste moralne i božanske zakone, a da su greške proistekle samo na osnovu ljudskog neznanja i nesigurnosti u Božansku dobrotu i Milosrđe. Religija je Univerzalna, a Dogma koju Bog daje ljudima se razlikuje samo zbog različitosti u jeziku i ljudskim osobenostima nekog podneblja. Ono veruje da je duh milosrđa nesavitljiv i neuništiv kada nadahnjuje pobožnost i kada mir obitava među ljudima, a da greške samo sputavaju u punom ispoljenju, odlažući blagodeti milosti, ne i potpuno ih ukidajući. Nerazumevanje Univerzalne Religije je ograničavanje i vraćanje na staro i nesavršeno, sputavanje razvoja i Usavršavanja čoveka i društva.Masonerija veruje da sam Bog, koga istinski i ne možemo pojmiti celoga, ne može biti niti jeste despot, tiranin, niti sudija i dželat za njegova stvorenja. On je stvorio sve, obdarivši sve Slobodom, dajući beskrajne mogućnosti ispoljavanja i doživljavanja Slobode, dajući duhovne vodilje ka usavršavanju Kreacije, dajući Reči i inspiraciju za napredak, omogućavajući ljudima i svemu živom da uči u tom stanju Mnoštva o beskrajnom i veličanstvenom Jednom. Spoznajući sve delove Jednoga čovek može da pojmi Sve Jedno, da pojmi Celinu, da se uzdigne u obožavanju Jednoga, koji jeste Beskrajno Svetlo.Masonerija veruje u Slobodu i potpunu nezavisnost, čak kraljevsku suverenost sopstva, kraljevski put kojim čovek ide u svom životu, duhovnom i ovozemaljskom, u božanstvenost ljudske volje i prirode koju čovek ispoljava i da njome on kreira svoju realnost i svoju sudbinu koju određuje suverenim razumom koji je vođen vrlinom moralnog zakona i verom u Jednoga Boga.Masonerija zato veruje da čovek mora da daje da bi se razvijao, time se ostvaruje protok životne energije, time se šire kapaciteti i domeni ljudske duše, iz toga proističe zadovoljenje, zadovoljstvo i sreća, koji su emanacija ljubavi u čoveku. Ovo davanje jeste usmereno egom, jer čovek kao jedinka daje bližnjima, a oni koji su više razvijeni, duhovno ili materijalno u svom elitizmu jesu u stanju da daju i šire. Veličina nije osobina sebičnih i nabeđenih grandomana, već sposobnost da se više znanja i ljubavi da i da se izvrši Veće Delo. Merilo ne postoji za to, elitizam je samo etiketa koja može biti određena spram Veličine onoga koji daje, a ne koji ima. Zato je vera u ljubav, apsolutnu ljubav milosrđe i ona nadahnjuje život u izobilju stvarnosti.Slobodno zidarstvo veruje u apsolutni razum koji vodi pojedinačno umovanje, koji je podrška veri i merilo dogme. Ako bi se verovalo nerazumno čovek bi bio ili slep ili fanatičan, ako bi primao samo što mu se servira čovek se ne bi razvijao, a um bi mu zakržljao u neznanju, čineći iz toga gluposti i greške. Razum je veliko oruđe ljudskog Duha.Biće, čovek kao jedinka, ne može doseći prosvetljenje bez vere, bez razuma, bez nauke i duhovnosti. Nijedna od ovih sila sama ne može da prodre kroz konačni veo koji deli čoveka od Boga. Sve mora biti pročišćeno, usavršeno, posvećeno i u harmoniji sa svim ostalim aspektima čoveka.
Vera u princip Univerzalnog Života, shvatanje da je ljudski život materijalizacija Velikog Života Vaseljene, da je čovek stvoren da bi manifestovao život, a ne da bi ga odbacivao i bežao od njega. Ono suštastveno u čoveku pak ne može biti definisano, sadržano, obuhvaćeno, ograničeno ni na koji način jer je To iza svega pojmljivog i "obitava" jedino u Bogu od koga čovek nije odvojen. Obožavanje nekog imena, ličnosti, ideje, principa jeste idolopoklonstvo i predstavlja ograničenje, greh. Bog je u Svemu i stoga se Sve voli i Obožava. To je Radost Sveta. Ovo neizrecivo, Nerođeno obitava u svakom od nas. Ono je naš Sveti Anđeo Čuvar, savest i Genij kroz koga se otvaramo i rastvaramo u Božanskoj Luči.Masonerija veruje da se veoma temeljno i efikasno može napredovati uz pomoć Reda i da sam Red večno napreduje. Red je nad Haosom, a Bog je naše Pravo! Ona veruje u vrhunsku Lepotu istinski pravične dobrote i saosećajne pravde, koji su poput Majčinske ljubavi za Dete. Ona veruje u večnu i potpunu vlast Mudrosti, Snage i Lepote nad svim drugim principima i aktivnostima Rada koji čovek čini, a koji su nadahnuti večnom kreativnom inteligencijom Velikog Neimara Svemira.Ovo je naša Veroispovest, vera u Čoveka i Vera u Jednog Velikog Arhitektu Univerzuma.Ko je ravan Tebi, O Bože, među velikim gospodarima?      

Powered by WebExpress