image0012.jpg

ARCANA ARCANORUM
„ARCANA ARCANORUM“Slobodan ŠkrbićISBN 978-86-912759-1-4COBISS.SR-ID 270640647 

PREDGOVOR SESTRE 

O masoneriji se mnogo toga može pročitati i čuti, a u novije doba i pogledati u raznim dokumentarnim filmovima. Tema je stalno živa i zanimljiva zato što nosi (čak i u današnje doba) u sebi prizvuk nečeg tajnog, ezoteričnog, javno ne-direktno-dostupnog. A sama tema po sebi toliko je široka da otvara mogućnost ogromnoj raznolikosti u prikazu i prilazu. Tako, na koncu, danas imamo puno izvora informacija o masonima i masoneriji kao fenomenu, a zapravo sam fenomen ostaje još uvek zamračen i u javnosti se reč mason često izgovara sa tajanstvenim prizvukom u glasu ili u polu-šapatu, uz pridavanje nekog neodređenog, ali visokog značaja ovoj reči - a često i sa otvorenim prezirom, neodobravanjem, što je obično posledica potpunog nepoznavanja same teme.Hoće li onda napokon ova knjiga otkriti šta je to masonerija – staviti tačku na tu misteriju i jednom za svagda osvetliti sve detalje, razrešiti sve nedoumice i objasniti sve nejasnoće oko fenomena slobodnog zidarstva? Neće! Jer takvog ’finalnog odgovora’ jednom-za-svagda na fenomen masonerije – nema. Takav nam međutim odgovor nije ni potreban. Ono što nam je istinski potrebno jeste da spoznamo same sebe – svako od nas pojedinačno – i paralelno, da svesno gradimo i izgradimo to ’sebe’ u najplemenitijem mogućem vidu. To je centralna poruka knjige pred vama i srž esencijalnog fenomena slobodnog zidarstva. Autor knjige "Arcana Arcanorum" razmatra razne aspekte masonske teorije i prakse, pokrećući čitaoca da u ezoteričnoj simbolici masonerije, prikazanoj paralelno i uporedo sa simbolima drugih važnih ezoteričnih i inicijatskih sistema, pronađe i prepozna sebe – uvidi svoj položaj ovde_i_sada – i time ga podstiče da otvori oko duha za onu Iskru u sebi samom koja je odsjaj njegove Božanske, Zvezdane Prirode i koja ga vodi uzlazno, na lestvici duhovne evolucije, kroz sve što jeste njegov život. Ova Iskra je uvek tu, u svima nama, ali često njen sjaj ne prepoznajemo, zaneseni pitanjima i problemima svakodnevice. Međutim, čak i kada izgleda kao da veoma slabo treperi, ona nikada ne spava! Ona je uvek živa i budna ali njen jezik nije jezik svakodnevice i uobičajeni govor razuma – njen jezik je sistem simbola. Razotkrivajući slojeve i bogatsvo aspekata ovog tajnog jezika naše duše, onako kako ih možemo susresti u skrivenim tokovima ezoterične masonerije, autor podstiče – dok čitajući prolazimo kroz jednu po jednu priču, temu, i skup simboličnih slika izloženih u knjizi – tu jedinstvenu Iskru u nama da se rasplamsa, tako i toliko da eventualno može slobodno da zasija u najvišoj punini svoga sjaja!Stoga je savet za čitaoca: zakoračite u svet ove knjige ne kao posmatrač koji stoji ’spolja’ i prima nekakve informacije sa papira, već se susretnite sa knjigom ’lično’ – uđite u nju, pristupite svakoj njenoj priči, slici i reči koju daje kao da se odnosi upravo i direktno na vas-sada-i-ovde – a što ona zapravo i čini, uvlačeći vas tako u tajni ples (sa Univerzumom i vašom sopstvenom dušom) čiji je ritam bilo vašeg postojanja i čija je putanja beskrajna spirala... 

D.J. - Soror Plutonia 33° 
27.okt.2011.e.v. 

 .’. .’. .’. 


POGLAVLJA KNJIGE „ARCANA ARCANORUM“: 


PREDGOVOR SESTRE 
PREDGOVOR BRATA 

POUKA KOJA SE NE ZABORAVLJA 

VELIKO BELO BRATSTVO 
VOARKADUMIA 
POLIFILIJEV SAN 

NAJVIŠI 
HERMANUBIS 
KADUCEJ 
OUROBOROS 

 SEDAM SERIJA D.I.O.M.M. 
SVETLOST NOVE ZORE - EZOTERIČNA MASONERIJA 
PET PLEMENITIH REDOVA ARHITEKTUREMAJSTOR KRALJEVSKE UMETNOSTI 
PUTOVANJA MAJSTORA MASONA 
PLAN 93 

O ŠKOTSKOM OBREDU MASONERIJE 
MISTERIJA O.T.O. 
MEROVINŠKA SLAGALICA 
NEPOZNATI FILOZOFI 
KRALJEVSKI SVOD - OBRED JORKA 
RUŽA I KRST 
IMENA BOGA 
33 STEPEN - 5312 KRUŽENJA 

HERMETIČKA FILOZOFIJA D.I.O.M.M. 
ALHEMIJA TAJNIH MAJSTORA MASONERIJEBUJANJE GNOZE 
MEDITATIVNA ZNAMENJA MEMFIS MIZRAIMAARCANA ARCANORUM 
SAGITARIUS 99° 


SHVATANJE I DOŽIVLJAJ DRVETA ŽIVOTA KROZ VREME 
A.’.A.’. KONSTELACIJE 
BALKANSKA LISICA 
TEOLOGIJA MEMFISA 


DOBROČINSTVO 
SOVA 
UNIVERZALNA RELIGIJA 
OKO U TROUGLU  

Powered by WebExpress