MAJSTOR MASON

MAJSTOR MASON

Knjige „Fiat Lvx“, „Plus Ultra“ i „Arcana Arcanorum“ su trilogija za koje je knjiga „Majstor Mason“ napisana kao uvodna i praktična skupina beseda i razmišljanja o simbolizmu Plave lože.

PREDGOVOR BRATA

Od svog nastanka, Masonerija je vođena idejom da ‘’čoveka i čovečanstvo dovede do čovečnosti’’, što pokušava i danas, i nastaviće, sve do trenutka kada Veliko Delo bude ostvareno. Baklju Luči, generacije Masona su prenosile sa naraštaja na naraštaj, kako bi svet uvek bio obasjan Svetlošću Velikog Arhitekte Svih Svetova. Za Masone, Svetlost jeste Znanje, ali i kanal između Boga i čoveka. Poznavanje Masonerije i njene duhovnosti, na njemu svojstven način, iznosi nam Slobodan Škrbić, u svom najnovijem, veoma bogatom, sadržajnom i nadahnutom delu. Škrbić nesebično, sa nama deli svoja duhovna iskustva, prezentujući nam svu Lepotu Kraljevske Umetnosti, inspirišući nas da učimo, tragamo, budemo vredni, dobri i plemeniti; što su osobine Masona koji živi po Božjim i Masonskim zakonima.Biti Mason, znači razmišljati, osećati, delati, jednom rečju živeti u skladu sa Masonskim dužnostima, koje pre svega podrazumevaju da se bude dobar čovek na dobrom glasu; čovek pristojan i civilizovan. U skladu sa tim načelom, Masoni su sledili primer svog velikog majstora Hirama Abifa, u kome su videli ideal savršenog čoveka, koji je sebe oblikovao prema Svetlu Stvoritelja. Hiram je simbol pravog adepta, koji poseduje tajne Masonerije, i sačuvao je ove tajne kada je bio ubijen. Mason Učenik umire u svetu da bi se ponovo rodio u stvarnom životu, ali, na stepenu Majstora simbolično se umire da bi se potražilo prosvetljenje tajne stvarnog života koji cveta s onu stranu groba. ‘’Akacija biva otkrivena’’, Večna Reč je preživela. Tako je i Masonerija, deleći sudbinu civilizacija, umirala i ponovo se rađala, obnavljajući se poput feniksa. Ona je sačuvala drevna znanja, kako čovek i svet ne bi ostali u mraku neznanja, laži i praznoverja, promovišući i šireći humanost, čovekoljublje i toleranciju; Bog je jedan, Brat je mio, koje vere bio.Iako živimo u ‘’modernom’’ svetu, Masonerija je, posebno za profane, još uvek tajnovita, hermetična, obavijena velom nedodirljivosti i nepovredivosti njene Tajne, jednom rečju, ona je tabu; razlog ovome su raznolike priče i legende koje se o njoj ispredaju stotine godina, od kojih su mnoge tendenciozno4izmišljene. Kao tema, Masonerija je egzotična, postavši fenomen koji budi raznolika osećanja, za neke privlačna, za neke odbojna, ali, u svakom slučaju, ona je neizostavni deo civilizacije i njenih tekovina. Masonerija ima svoj sistem učenja, kojim se Braća i Sestre uvode u spoznaju prirode Univerzuma, odnosno, njih samih; čovek je slika i prilika Univerzuma. Inicijacijom se Masoni upoznaju sa simbolima koji su svojevrsne ‘’kapije’’ onostranog, prenoseći iniciranom znanje koje ga vodi do Majstorstva, do Samo-spoznaje. Osvešćen, Mason postaje Majstor Kraljevske Umetnosti, ali, i Majstor života, koji mudro, Zlatnom Stazom, korača kroz svet dijalektike i iskušenja. Pročišćen, uzdignute duše, Majstor Mason zna kako se gleda u ‘’piramidu’’, u čijem središtu vidi Istinu, koja Braću i Sestre povezuje u Bratsko-Sestrinski lanac.U liberalnom i tolerantnom duhu, Škrbić nam prenosi učenja o Misterijama Masonerije, ali i raznih filozofskih i ezoteričnih učenja, poput Kabale, koja je važan koren Masonske nauke. Škrbić suvereno vlada Masonskom i Kabalističkom naukom, podsećajući nas da smo ‘’Zvezde’’, koje nose kecelje i bele rukavice, i koje grade duhovni Hram čovečanstva, slobode jednakosti i bratstva svih naroda. Stoga je glavna poruka ove knjige, da samo Majstori čistog srca prihvataju svoju Slobodu, ispoljavaju svoju Ljubav, i manifestuju svoju Volju. Draga Braćo i Sestre, ova knjiga Vam je potrebna, kako bi bolje upoznali pre svega sebe, svoju istinsku prirodu, a time i smisao Masonerije.
Slava Radu! Brat Bojan Timotijević 33° 90° 96°

Knjiga Majstor Mason se moze poruciti samo od autora, direktnim kontaktom preko ovog sajta.

Powered by WebExpress