PLUS ULTRA

PLUS ULTRA 
ISBN 978-86-912759-0-7COBISS.SR-ID 168256012© Slobodan Škrbić6009.G.I.S. 

PREDGOVOR KNJIZI „PLUS ULTRA“ 

''...Navaljuj! O Sione, k Bogu Ti!Jačaj duhom i životom,Ne bud' mrtav k'o drugi,Ravan budi mladim lozamaMesto licemerja osnažuj,Navaljuj!'' ''Napreduj'' 

(Harfa Siona) 


Započeti predgovor ovakvom delu, rekao bih da velika je odgovornost. U većini slučajeva svako bi koristio termin veoma poznat ''knjiga potrebna na našim prostorima'', ali to bi ipak bilo svojevrsno omalovažavanje ovakvog dela. Protivno tome započeću sa... Knjiga veoma potrebna današnjem svetu! U današnjem vremenu, vremenu slobode svakog pojedinca da razvija svoju misao, neograničen bilo kojim načelima društva već samo onim koja sam sebi nametne. U vremenu kad većinu informacija zaista slobodno saznajemo, iako bi se mnogi tome usprotivili, pojedinac se hrabro usuđuje da konačno započne da postavlja prava pitanja. Evidentno je i istorijski dokazana činjenica da su se ljudi od početka vremena, nama poznatog, okupljali u grupe i udruženja. Takve grupe u početku su sklopljene u svrhu sopstvene koristi dok jače i veće grupe počinju, po logičnom nizu da se okreću dobrobiti i koristi ostalih nedovoljno razvijenih grupa i društva u celini. Možemo se složiti da ćemo retko naći pojedinca bilo koje starosne dobi da nije čuo za masonsko bratsvo, takođe složićemo se da su većina informacija koje poseduju o ovom društvu potpuno netačne. Nažalost, kod nas o Masoneriji se veoma malo otvoreno govori i piše, pored par prevedenih dela i malobrojnih prevoda domaćih Masona gotovo da je ne moguće pronaći kvalitetno i objektivno delo koje će sažeti deo celokupne priče, a priča je veoma, veoma duga. Iako mnogi neće priznati, istorija Masonerije u neku ruku je i istorija celokupnog Zapadnog društva. Od prvih pisanih dela o udruživanjima i tajnama ljudske zajednice sve do svake veće istorijske prekretnice društva pronaći ćemo po nekoliko članova ili pominjanje Masonerije. Ne, u masonskim Ložama se ne odlučuje sudbina sveta niti prave nove granice, kako bi mnogi pogrešno protumačili njihovu prisutnost tokom istorije. Tokom istorije ovog bratstva, među Masone primani su ljudi na ''dobrom glasu'', sposobni, profesionalno ispunjeni i koji veoma drže do pristojnog i civilizovanog pristupa svakom problemu. Oni koji su spremni da idu ka svetlu i da čvrsto drže tu svetlost i drugima koji još uvek hodaju po mraku. Mrak je uvek bio neznanje, povez preko očiju koji smo sami stavili na sebe, neodređeni oko mnogih pitanja, što bi naš narod rekao ''Ni tamo, ni vamo''. Takvi ljudi koji u sebi znaju da svaki čovek je slobodan i da svaki čovek je u suštini naš brat, bez obzira na društveno nametnuta ograničenja koja nosi uz sebe, ljudi koji su bili spremni da odu dalje u razvoju misli a da pri tome ne zaborave svoje dušnosti i svoje početke, bili su spremni. Spremni da pristupe ovakvom Bratstvu, spremni da ispune svoje dužnosti. Postavlja se pitanje, koje su to dužnosti? Pre svega da bude dobar čovek a samim tim je i dobar Mason – Graditelj. Dobar Otac, Dobar Muž, Dobar Radnik, Čovek pre svega! Svako u sebi nosi to seme, neki u mraku, a neki svesni od početka. To seme je poput grubog i neobrađenog kamena i svako od nas to u sebi oseti. Oseti svoje neslućene mogućnosti, kao što oseti i potrebu da sebe oblikuje prema svetlu sve stvaraoca, da bude dobar čovek koji će uraditi nešto dobro. Prvi Masoni, su upravo bili ti ljudi! To su bili ljudi koji su svesni trenutnih ograničenja društva kroz istoriju, većina njih su nam danas smešna i nerazumljiva, ali u prošlosti retki su se usuđivali da budu slobodnih shvatanja. Masoni su uvek prepoznavali trenutne faze društva i čuvali su tajne inicijacije, znanja i predanja predaka. Na žalost, ponekad ljudsko društvo nije u potpunosti spremno da prihvati svu slobodu i znanje, a da pri tome sačuva čistotu života i jasnost uvida, u takvim slučajevima potreban je neko da sve sačuva za vreme kad budemo spremni. Današnja Masonerija je mnogima nejasna, mnogi se pozivaju na ovo bratstvo, mnogi ga i nepravedno okrivljuju ili jednostavno direktno optužuju. Pretrpanost informacionih medija raznoraznim i kontradiktornim navodima, ostavio je današnjeg čoveka ponovo u mraku koji je ovog puta sam stvorio. Ponovo smo, iako su nam dostupne gotovo sve informacije, na samom početku. Gotovo svaka druga knjiga na ovu temu započinje sa pitanjem ''Ko su Masoni?''. S obzirom da više ne postoje društvena ograničenja mi ih sami stvaramo. Istorija Masonerije kao i rituali i ciljevi ovog Bratsva lako su dostuni svakom pojedincu, dovoljno je samo da pita. ''Ko kuca otvoriće mu se'', rečeno je još davno, kao i mnoge mudre izreke. Izreke kao izreke, sklone su manipulaciji izdavača i vremenu, ali neki simboli ostali su uvek tu. Zahvaljujući ovom Bratstvu, mnoga znanja ostala su sačuvana, stari spisi prvih hrišćana kao i zapisi pionira Hermetizma ostali su skriveni od ograničenih grupa nespremnih za znanja koja smo uvek posedovali, ali negde duboko u sebi. Masonsko Bratstvo uticalo je na pojavu i formiranje mnogih bratstava koji su imali određenu ulogu u nekom vremenu. Direktno povezani ili ne, uticaj je očigledan. Red Istočnog Hrama, osnovan od strane jednog Masona sa jasnim ciljem i zadatkom ispitivanja upravo Masonskih legendi, ali mnogo dublje i sa više ritualnog rada (kasnije su odigrali bitnu ulogu u prenošenju novih zakona pred društvo i lagano se sami vremenom degradirali), Red Templara koji je imao za cilj očuvanje Gnostičke Misli (na žalost ove činjenice nisu svesni ni mnogi današnji Templari, da tajna koju će kasnije saznati biće upravo Gnostička), Red Zlatne Zore (okrenut prema Kabali i ceremonijalnoj magiji), Red Ruže i Krsta (koji je otišao prema Mističnom hrišćanstvu i Alhemijskom učenju) i mnogi, mnogi drugi redovi i bratstva u zavisnosti od segmenata onoga što je trebalo izneti svetu u tom trenutku ili detaljno proučiti bili su uvek na neki način povezani sa Masonerijom. Nakon iznetog učenja većina društava više nije imalo svoj smisao i obično su gašena, da bi se drugi kasnije proglašavali za njihove naslednike, iako je to potpuno bespotrebno. Neki od Redova bili su krajnja devijacija prvobitne zamisli, ali su doprineli na neki sebi svojstven način. Razvoj slobodnog čoveka nikada nije mogao biti zaustavljen, niti će biti, jedno bratstvo je uvek opstajalo. Da li su to masoni ili neko drugo Bratstvo to je pitanje za dublju raspravu, ali evidentno je prema toku istorije da ono postoji, ako ništa drugo možemo se složiti da je Masonsko Bratstvo njen najstariji i još uvek održiv hijerarhijski sistem pozitivnog primera, kako se Brat sa Bratom udružuje radi viših ciljeva. Evidentan je i podatak da mnogi članovi ovog Bratstva nisu ni sami svesni istinski slobodnih misli i znanja o zakonima prirode (ovo se u većoj meri primeti kod današnjih mladih Templara i Masona), ali bilo bi nepravedno zaboraviti mnogobrojne ljude koji osete svoje prave dužnosti i vode svoju braću ka svetlu znanja i svesnosti. Uvek će biti onih koji će čuvati prave vrednosti i znanja, koji će biti uz nas kao što su uvek bili kroz celokupnu istoriju. Ako postoji iskreno interesovanje za ovo bratstvo, morate sami tragati i pitati. Uprkos predznaku tajni, ovo društvo je uvek bilo otvoreno i spremno da bude na ispomoć svakom ko je žedan znanja, ne teorija, već znanja. Prvo delo Slobodana Škrbića, ''Fiat Lux'' bio je i jeste svojevrstan plamen u mraku predrasuda i neznanja, starih i beskorisnih spisa i tajnih dosijea. Ova knjiga je veoma jasan vodič kroz osnove Kabalističke filozofije i promene Eona do veoma jasnog i preciznog definisanja svakog stepena masonskog Bratstva. Misterija je neprijatelj istine, te u ovom delu hrabro su postavljeni temelji za svakog ozbiljno zainteresovanog studenta. Opis i simbolika, kao i značenje i lekcije svakog stepena kroz ovu knjigu otvoreni su svakom. ''Plus Ultra'' otišao je mnogo dalje, reklo bi se da je delo prevazišlo svog stvaraoca. ''Plus Ultra'' je ozbiljna knjiga koja je otišla dalje u objašnjavanju i definisanju Masonskih Misterija. Zbog svega nabrojanog, možemo slobodno reći da je u pitanju delo koje je potrebno svetu. Knjiga koja je veoma korisna svakom studentu koji je krenuo na put boljeg upoznavanja Zapadne mistične tradicije, korisna i Majstorima na tom putu kao vodič ka dubljem poznavanju masonske tradicije i Kabalističke filozofije. Na kraju krajeva, ako zaista želite da saznate više, ova knjiga će doći do vaših ruku. I evo vas, sa ciljem boljeg poznavanja vaše istinske prirode, istorije čovečanstva, zbog žeđi za znanjem, ovo vredno delo je sad u vašim rukama. I ne bojte se, samo ćete biti znanjem bogatiji i bliži onima koji zaista još uvek sanjaju svetlo. U Srbiji je ovo delo verovatno tek početak, uvod koji treba da najavi nove generacije žednih istine, a ovakav početak mnogi su mogli samo da sanjaju. 

Miroslav Krnjajić – Miro 


AKACIJA 

Iznad tri stepena Plave Lože uzdižu se dve velike grane viših stepenova Slobodnog Zidarstva. Pored toga što svi Masoni nepobitno priznaju suverenost i celovitost simboličnog znanja i iskustva Plave Lože čitavi nizovi viših stepenova se uzdižu kao dalje lekcije i dalje usavršavanje Majstora Masona. Simbolično znanje Jovanovskih stepenova je kompleksno učenje o čoveku i univerzumu i zaista sve što sledi u višim stepenovima se odista može prepoznati i zaista se poznaje iz ta prva tri stepena kao usavršavanje mnogih ljudskih osobina i suočavanje sa izazovima duše. Pored toga što postoji izuzetno mnogo uporednih redova sa svojim strukturama i mnogolikim nazivima stepenova svi oni se uklapaju u dva osnovna sistema, Obred Jorka i Škotski Obred. Ova dva sistema su neprikosnoveno najrašireniji i najcelovitiji sistemi viših stepenova Masonerije. Ono što čini vezu ova dva sistema i vezu kojom su oni povezani jeste Misterija Kraljevskog Svoda i otkrivanja Tajne Reči, koja je u trećem stepenu bila izgubljena. To je veoma bitna veza i okosnica dubokih misterija ezoteričnog znanja koje se nazire i isplivava u višim stepenovima. Ezoteričnost sama po sebi nije cilj viših stepenova, ali je upravo iz njih iznedreno dosta hermetičnih ideja koje su obeležile tok i održavanje tajnih znanja. Takođe, iako u višim stepenovima stičemo moralna i etička znanja, uz primenu istorije i filozofije ta specifična ezoteričnost se održala u vibracijama tajnih reči i znakova, a pogotovo u izvesno postojanje Ogranka Masonerije koji kao senka prati Jork i Škotski obred, a koji sam po sebi i svom izjašnjavanju daje naglasak na otvorenosti inicijata ka hermetičnom, okultnom, alhemijskom i kabalističkom znanju. Taj treći ogranak jeste Devni i Primitivni Obred Memfisa i Mizraima. U Jork Obredu, iznad prva tri stepena uzdižu se tri grupe po tri stepena. Te tri grupe su Odeljak Majstora Znaka, Kriptični Red i Viteški Red. Majstora znaka čine stepenovi Bivšeg Majstora, Veoma Izuzetnog Majstora i Majstora Kraljevskog Svoda. Kriptične stepenove čine Kraljevski Majstor, Izabrani Majstor i Nadasve Izuzetni Majstor, a Viteške stepenove tj. Redove čine Znameniti Red Ruže i Krsta, Red Malte i Red Hrama. U Škotskom Obredu nad tri stepena se uzdiže još 30 viših koji su razdeljeni u Ložu Usavršavanja, Savet Prinčeva Jerusalima, Suvereni Odeljak Prinčeva Ruže i Krsta, Suvereni Savet Vitezova Kadoša, Konzistorijum i Vrhovnog Saveta Škotskog Obreda. Iako mnogi veruju da je treći stepen, Majstor Mason, najviši stepen u Masoneriji, te iako svi priznaju to zvanično, nezvanično, oni koji teže daljem usavršavanjem shvataju da nakon toga mora slediti još nešto što nadopunjuje osnovna simbolična znanja. Shvata se da viši stepenovi jesu dalje napredovanje na stazi samospoznaje. Uviđa se da Akacija koja je bila na grobu Majstora Hirama Abifa znači nešto više. Akacija predstavlja više stepenove, Akacija zna tajnu. Na početku moramo prihvatiti jednu vrlo ozbiljnu činjenicu, a to je da u Jork Obred mogu ući samo oni koji ispovedaju Hrišćansku veru, a da je Škotski Obred otvoren za sve. To je u neku ruku razumljivo sa stanovišta da se u višim stepenovima Jorka akcenat daje na Viteštvo, tj. na pripadnost Redu Hramovnika koji su čuvari Hrišćanstva, dok nasuprot tome Škotski Obred putem svojih misterijskih i alegorijskih rituala otvara vrata za lično usavršavanje svima, dajući mogućnost da svaki vernik shvati učenja viših stepenova kroz dramatiku i lekcije stepenova u odnosu spram svoje vere. Kao što je napomenuto stepen Kraljevskog Svoda postoji i u jednom i u drugom Obredu, ali je put do tih stepenova dijametralno nasuprotan, nadopunjujući i inspirativan. Ova dva Obreda tako predstavljaju dve struje ili dve škole znanja, koje na stazu samospoznaje gledaju sa dve tačke dajući inicijatima mogućnost sagledavanja prirode stepenova sa različitim iskustvima i poukama. Tako, dok se u Škotskom Obredu susrećemo sa nizom stepenova u kojima se prati potraga za ubicama Majstora Hirama, izvršenje kazne i osvete na razne načine, kao i sakupljanje onih koji su moralno i etički pročišćeni i posvećeni pod okrilje Velikog Kralja Solomona i njegove upravne vlasti koja usmerava gradnju Hrama, u Obredu Jorka se stiče znanje o samoj izgradnji Solomonovog Hrama. Stepen Kraljevskog Svoda je mesto ukrštanja dva Obreda, mesto njihovog dodira i međusobnog priznavanja tradicije. To je mesto ukrštanja životnih sila viših stepenova. To je stepen koji razotkriva devet lukova drevnog Hrama u kome je sačuvana Tajna Reč Majstora Masona. U stepenu Kraljevskog Svoda u Obredu Jorka, koji važi za predivnu ceremoniju, kandidat prati uništenje Hrama Kralja Solomona, sedamdeset godina zarobljeništva u Vavilonu i konačni povratak u Svetu Zemlju da bi se pomoglo u ponovnoj izgradnji Hrama za Najvišeg Boga. Bitan stepen je i Majstor Znaka, koji na izvestan način nadopunjuje stepen Pomoćnika u kome iako neshvaćen, zanemaren i odguran Neko može odbačeni kamen načiniti Ugaonim Kamenom. Za ovaj stepen je naravno, bitan Znak. Ovaj znak je trostruki Tau u Trouglu. Na prvi pogled on može simbolisati svetost tri stepena Plave Lože i njihovu povezanost u Jednu celinu koja omogućava izgradnju Hrama u koji bi se nastanio Sveti Duh kada se Hram izgradi. Taj simbolični trougao je i spuštanje Carstva Nebeskog. Iako je kandidat za Majstora Znaka vredni radnik, Majstor na gradilištu, jedan od Majstora može shvatiti šta Znak predstavlja i time pronaći pravi Kamen za utvrđivanje čvrstine Hrama koji se gradi. Svaki Majstor doprinosi izgradnji, znajući simbolizam i strukturu na kojoj počiva Hram, a ono što za Hrišćane Obreda Jorka uvek jeste središnja misterija je Vera u Isusa Hrista. Sam Znak ovog stepena ima izuzetnu važnost. Ona se ogleda u tome što povezuje kroz vreme i prostor sve Hramove koji su bili građeni za Boga - Enohov hram, Solomonov hram, Herodov hram i u današnje vreme Roslinsku kapelu. Ono što je bitno za ove hramove je veza kroz prepoznavanje Znaka Trostrukog Tau. Ono što je veza svakog od ovih hramova je što se u Svetinji nad Svetinjama u Hramu, u posebnoj odaji čuvao Zavetni Kovčeg. Budući da je Zavetni Kovčeg temelj hrišćanske, monoteističke vere tako i sam Znak predstavlja mesto u kome je utemeljena sila božanskog uticaja na Zemlji. Ono što se nalazi u Zavetnom Kovčegu je vrednije od svog zlata koje sija oko njega. Znak označava mesto ukorenjivanja duhovne sile Masonskih Obreda. Te sada vidimo da dok su jedni služitelji Kralja Solomona sprovodili Pravdu, drugi su bili zaduženi za nastavak izgradnje Hrama. Bitno je takođe uvek imati u svesti da osveta i sprovođenje pravde u višim stepenovima Škotskog Obreda predstavlja ličnu samo-analizu i introspekciju, spoznavanje svojih osobina, utvrđivanje vrlina na sagledanim i savladanim ličnim manama, dok nastavak gradnje može da se izvrši samo ako se te osobine istinski manifestuju. Dva Obreda praktično ne mogu da postoje jedan bez drugog. Oni su civilizacijska okosnica duhovnog postignuća putem moralnih i etičkih sistema usavršavanja. Stalnim suočavanjem sa misterijama i lekcijama ovih stepenova Ljudi bivaju vođeni ka evoluciji i napretku. Hram Duha se gradi. Stepen Kraljevskog Svoda je vrhunac jednog niza u procesu Inicijacije, vrhunac pouka koje proističu iz Simboličnih stepenova. Što je naizgled bilo izgubljeno - nađeno je. Nakon oslobađanja od višegodišnjeg zarobljeništva narod se ponovo angažuje na izgradnji Hrama i baš tada dolazi do otkrića koje baca svetlo na najveće od svih Masonskih blaga - dugo izgubljenu Reč Majstora Masona. Ovo Ime upotpunjuje svo Masonsko znanje i daje stalnu inspiraciju na stazi samospoznaje. Prva pouka je da se narod tj. svekolike osobine moraju pročistiti od nevrlina, da bi zatim lično čovek u radu na sebi zalazio u svoje dubine duše i otkrivao misterije vlastite kreacije - onoga kako ga je Bog, Veliki Neimar svih svetova načinio, da bi u samom središtu sebe našao tu Reč, tu suštinsku Vibraciju koja je Ime Boga - da bi u samom središtu sebe našao Boga - spoznao Boga. Jork Obred i Škotski Obred slave ovaj stepen kao centralnu spoznaju na putu viših stepenova. Ko ovo ne spozna ne može svoju prirodu usmeriti još više, a više znači da je samospoznaja izvršena i da iz nje sledi služenje čovečanstvu na suptilnijim i moćnijim nivoima - a to ne može činiti neko ko nije potpuno odan Duhu Božijem, ko sebe ne poznaje i ko ne vidi taj Duh u svemu i svim ljudima Sveta. Da Majstor Hiram nije poznavao ovu tajnu kako bi je sačuvao za sebe i odneo je u grob? Da li se to može saopštiti drugima i da li se ona može razotkriti onima koji je nisu vredni? Ne. Ta Tajna obitava u ljudima i na silu i prevaru putem izdaje i manipulacije se ne može otkriti. Ova Tajna time jeste potpora na kojoj svaki Majstor Mason zasniva svoj Rad. U smrti ona je izgubljena i iz zemlje ona se može pronaći - putem samospoznaje. Akacija se uzdiže još više. Njene grane sežu ka nebu. Kriptični stepenovi Obreda Jorka su paralelni Stepenovima Ruže i Krsta u Škotskom Obredu. Dvojnost i različitost se ogledaju u tome da u Škotskom Obredu Krst predstavlja Rad, požrtvovanost i patnju, dok Ruža predstavlja Duhovnu svest i svetlost koja isijava iz toga, a u Obredu Jorka kriptičnost predstavlja skrivene odaje u Hramu u kojima su skrivena Blaga i dragocenosti Kralja Solomona. Reč Boga se čuva u kripti Hrama, u Zavetnom Kovčegu. Ta svetlost se čuva u dubini duše. Stepenovi Kraljevskog Majstora, Izabranog Majstora i Nadasve Izuzetnog Majstora u Obredu Jorka čine celinu u kojoj duša sazreva u svetlosti Velikog Imena budeći sve svoje kvalitete. U duhu Hrišćanstva ovo je put kojim se stupa i ulazi u blizak kontakt sa Redovima kojima se može pristupiti ako je posvećenost i vrednoća toliko sazrela i usavršena da kandidat biva prepoznat ka vredan čovek, poštovan i cenjen zbog ljudskih osobina i vrlina, a sagledan i kao onaj koji je odbacio svoju slavu zarad slave Božije. Ulazeći dalje u više stepenove ulazi se u Viteške Redove, čije su osobenosti korespodentne smislu stepenova Škotskog Obreda. Upravo su Vitezovi Templari bili zaduženi za traganje za skrivenom kriptom Herodovog Hrama i upravo su oni pronašli drevno blago skriveno pod devetim svodom time stekavši izuzetnu moć koju su preneli i očuvali do danas i mimo svih istorijskih potresa. Ti potresi nisu uzdrmali gradnju Hrama Duha. Dva Obreda su svaki svojim stazama preneli to Blago do novog mesta koje je obeleženo Znakom Hrama, do mesta koje je novi centar duhovne moći Masonerije - upravo do te neobične građevine u Roslinu. Za hrišćane je veoma bitno da shvate da očuvanje Zavetnog Kovčega i starih zapisa koji su sačuvani u kriptama hrama predstavlja očuvanje čistog gnostičkog hrišćanstva Esenske zajednice iz vremena živoga Isusa Hrista - koje je u neku ruku suprotno istorijskom hrišćanstvu koje je htelo da zatre odane čuvare Hrišćanstva - Braću Templare. Red Hrama je stvoren da bi čuvao Znanje i Svetlost koja isijava iz njega, da čuva temelj hrišćanstva, zavete naroda i Boga i deset zapovesti koje su temelj sve ljudske i duhovne vrline. Zarad potrebe očuvanja celine znanja i bogatstva Red je bio podeljen u tri celine. Malteški vitezovi su dobili upravu nad ovozemaljskim imanjima, Red Ruže i Krsta je nasledio duhovna, ezoterična i okultna znanja, a Red Hrama je nastavio da čuva Lozu Davida i Solomona - da čuva Sveti Gral. Slobodno zidarstvo je praktično stvoreno da bi sačuvalo simbolično i intelektualno znanje drevnih misterija u bazičnom smislu bivajući potpora svakom od ova tri Reda. U samom prenosu znanja simbol Akacije koja se uzdiže nad grobom Majstora Hirama Abifa je bio Znak da se nad simboličnim znanjem uzdiže više znanje. Da znanje ide JOŠ DALJE. Ovde je zanimljiva paralela između trećeg i trideset i drugog stepena u kojima se na različit način prikazuje smrt Majstora. U trećem Majstor umire čuvajući tajnu, a u trideset i drugom Majstor - Vitez Hramovnik umire u potpunom predavanju za sveopšte dobro. Nakon trećeg stepena vidimo da Misterija ide JOŠ DALJE, a da za čoveka koji je trideset i drugi stepen, puta NEMA DALJE. Ono što je "dalje" može biti samo Jedinstvo sa Bogom. To je drvo Akacije Drevnih Misterija. To su PLUS ULTRA i NEC PLUS ULTRA.     

Powered by WebExpress